Proč číst dětem

  • Žijeme ve velmi uspěchané době,pořád se za něčím honíme a zahlceni každodenními starostmi často nenacházíme čas zastavit se a  chvílí se věnovat svým dětem. Nebo si  ho najít neumíme. Uchylujeme se k jejich odkládání k televizorům, počítačům a až příliš využíváme k jejich výchově moderní techniku. Namísto čtení pohádky před spaním pouštíme video, vánoční koledy nezpíváme, ale posloucháme z CD a co tak zahrát si s dětmi nějakou hru či zatancovat,to raději pouštíme počítačové hry.
  • Pro malé dítě i pro dospělého člověka je setkávání se s druhými lidmi nepostradatelnou nutností pro rozvoj vlastního já. Dítě však více než dospělý potřebuje setkávání s reálným světem, potřebuje smyslovou zkušenost naplněnou osobním prožitkem. Bez ní je v roli pouhého pozorovatele a nesměřuje k roli účastníka.
  • Prostřednictvím techniky vnímání a seznamování se světem probíhá pouze zrakem a sluchem. Ale již uznávaný Jan Amos Komenský říkal známé moudro o tom, že nic není v našem rozumu, co neprošlo všemi smysly. Této myšlence je velmi blízké tzv. prožitkové učení, jehož základem je aktivita a pohyb nejen těla, ale i nitra. Tato forma učení může zahrnovat nejrůznější témata ze života.
  • V roce 2006 založila Eva Katrušáková neziskovou organizaci, která rozeběhla kampaň Celé Česko čte dětem. Její pomocí se snaží přimět ke čtení nejen děti, ale hlavně rodiče. Důležitou roli sehrávají také učitelé. Místo toho, aby děti do čtení nutili, měli by vzít ve třídě knížku a začít číst. Tak žáky nabudí.