Ceník služeb

Čtenářské poplatky / registrace na 1 kalendářní rok

Dospělí čtenáři                                           50 Kč

Děti do 15 let                                             25 Kč

Poplatky za nedodržení výpůjční doby

Výpůjční lhůta je 60 dní.

Výpůjčky je možno prodloužit, pokud o to čtenář požádá před uplynutím výpůjční doby a pokud dílo nežádá jiný čtenář.

Oddělení pro dospělé:    
1. upomínka (po 60 dnech)        5 Kč/1 dokument + 10 Kč manipulační poplatek
2. upomínka (po 80 dnech)      15 Kč/1 dokument + 10 Kč manipulační poplatek
3. upomínka (po 100 dnech)       30 Kč/1 dokument + 10 Kč manipulační poplatek
4. upomínka (po 110 dnech)       40 Kč/1 dokument + 10 Kč manipulační poplatek
Oddělení pro děti:    
1. upomínka (po 60 dnech)         2 Kč/1 dokument + 10 Kč manipulační poplatek
2. upomínka (po 80 dnech)         5 Kč/1 dokument + 10 Kč manipulační poplatek
3. upomínka (po 100 dnech)        10 Kč/1 dokument + 10 Kč manipulační poplatek
4. upomínka (po 110 dnech)        20 Kč/1 dokument + 10 Kč manipulační poplatek

Poškození a ztráty

Poškození čárového kódu          5 Kč

Ztráta knihy                                cena knihy

Ztráta audioknihy                         cena audioknihy

Poškození knihy(počmárání, polití,apod.)    50% ceny

Ztráta čtenářského průkazu       30 Kč

Kopírovací služby

1 strana A4                              4 Kč

Oboustranně A4                        5 Kč

1 strana A3                              5 Kč

Oboustranně A3                        6 Kč

Barevný tisk A4                       30 Kč

Používání internetu

Registrovaní čtenářizdarma/1 hodina

Neregistrovaní návštěvníci 15 min. zdarma, poté 1 Kč/1 min. po dobu 45 min.

Tisk z Internetu

4 Kč/1 strana A4