Poprvé v knihovně

Jak se stát čtenářem naší knihovny?  Stačí nás navštívit  a mít s sebou občanský průkaz, případně jiný doklad, kterým můžete doložit svou totožnost.

 Po registraci do knihovny můžete využívat všech jejich  služeb .

 Co potřebujete k vystavení čtenářského průkazu:

 Čtenář do 15 let

Uživatelem knihovny se může stát dítě do 15 let, které prokáže svoji totožnost přiměřeným způsobem, po souhlasu rodiče či zákonného zástupce.

 • vyplněnou přihlášku (doc., pdf), podepsanou zákonným zástupcem
 • peníze na zaplacení registračního poplatku.

Základní registrační poplatek: 25,- Kč na 365 dní (pro dětská oddělení)

 Čtenář nad 15 let

Uživatelem knihovny se může stát každá osoba s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice, která tuto skutečnost doloží občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti.

 • platný občanský průkaz
 • peníze na zaplacení registračního poplatku
 • vyplněná a podepsaná přihláška, zavazující dodržování knihovního řádu

 Základní registrační poplatek: 50,- Kč na 365 dní

 Podmínky půjčování:

 Půjčovní doba: 60 kalendářních dnů, není-li určeno jinak

 Prodlužování výpůjček:

 • osobní návštěvou
 • telefonicky
 • e-mailem

  Nelze prodloužit:

 • titul, který je rezervovaný
 • titul je vypůjčen déle než 90 dnů
 • na čtenářském kontě je jakýkoliv finanční dluh (registrace, upomínka)